یدک کاران

لوازم یدکی فنیشر


فنیشر


فوگل
بوماگ
کاتر
پیلار
بلانکس
قطعات یدکی انواع فینیشر فوگول ، باربرگرین ، بلوناکس و
قدرت فنشیرها متفاوت م یباشد و به صورت تقریبی فنیشرها در قدرت حدود 45 الی 180 اسب بخار موجود م یباشند. • سرعت ماشین: سرعت کاري فنیشرها از 0 تا 30 متر بر دقیقه و سرعت سفر آنها در حدود 5 تا 16 کیلومتر بر ساعت م یباشد. ظرفیت دستگاه: ظرفیت دستگاه بیانگر مقدار آسفالتی است که دستگاه قادر به فرش آن در یک ساعت می باشد . برخی از ظرفیت هاي رایج فنیشرهاي تولیدي 150 و 200 و 400 و 800 تن بر ساعت ...